StilleKracht

De Stille Kracht is gepassioneerd om te helpen.

Hoe herken je de Stille Kracht?

Stille Krachten zijn loyaal en rustig en hebben een groot empathisch vermogen.

Ze treden weinig op de voorgrond en het kan lang duren voordat men ze echt leert kennen. Stille Krachten zijn onmisbaar in een organisatie omdat ze met hun hulpvaardigheid en loyaliteit bijdragen aan het soepel lopen van een organisatie.

Hoe onderneemt de Stille Kracht?

De Stille Kracht begint minder vaak dan de andere profielen een (eigen) business. Ze vinden hun roeping in het vervullen van behoeften van anderen. De zakelijke kant van een business is een zwak punt van de Stille Kracht. Samenwerking met een Inspecteur en een Verleider helpt de Stille Kracht in het creëren van een business. Het zou de Stille Kracht helpen als hij leert om meer kritiek (in opbouwende zin) te geven.

Afdrukken E-mail