Mentor

De Mentor is gepassioneerd om het potentieel van anderen te helpen realiseren.

Hoe herken je de Mentor?

Mentoren zijn in staat om met alle mensen te communiceren.

Ze zijn in staat om gereserveerde mensen uit hun schulp te lokken. Mentoren zijn empatisch, enthousiast en vlot in de omgang. Ze zijn in staat anderen aan te moedigen, om ze te beïnvloeden en te manipuleren. Ze hebben een goed inzicht in de behoeften van anderen.

Hoe onderneemt de Mentor?

In de juiste business schittert de Mentor als boegbeeld. Tegelijkertijd doet zijn team het inhoudelijke werk. Ze waarderen teamwerk en ze zijn goed in staat om mensen en middelen te organiseren rond een project. Een valkuil van de Mentor is het verwaarlozen van de eigen behoeften. Deze valkuil kan hem in de weg staan bij het creëren van zijn eigen business.

Afdrukken E-mail