Beschermer

De Beschermer is gepassioneerd om zijn plicht te doen.

Hoe herken je de Beschermer?

Beschermers zijn traditioneel, rustig en loyaal.

Ze zijn de hoeders van organisatiewaarden en stabiliteit. Elk detail krijgt hun aandacht. Ze zijn uitstekend in staat om organisatiedoelen te realiseren. Met hun nauwkeurigheid kunnen ze potentiële bezuinigingen spotten. Routine ervaren Beschermers als prettig.

Hoe onderneemt de Beschermer?

De business van de Beschermer is de interne organisatie. Zolang beschermers geen “last’ hebben het verkoopproces kunnen ze de interne organisatie optimaliseren. Ze beschermen de organisatie tegen –in hun ogen- schadelijke invloeden van de buitenwereld. Hun domein is het rentmeesterschap. Ze beheren de organisatie en vergroten zo de winst. Om succesvol te zijn hebben Beschermers baat bij samenwerking met een Super-assistent.

Afdrukken E-mail