Over Ons

Wij verbinden jongeren, onderwijs, overheid en ondernemers in ondernemerschap.

Wij organiseren ondernemerswedstrijden voor jongeren die aansluiten op én eenvoudig in te passen zijn in bestaande onderwijsprogramma's. Deze vorm van praktijkgericht onderwijs helpt jongeren hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Het helpt ondernemers om, dankzij de talenten van de jongeren, te innoveren en bedrijfsresultaten te verbeteren. We geven overheden hiermee de mogelijkheid om actief beleid te voeren om schooluitval te bestrijden, om jongeren een betere aansluiting te geven op de arbeidsmarkt en vooral om jongeren te faciliteren op weg naar een toekomst waarin zij de aanjagers van de nieuwe economie zijn.

YounGold is een online platform

YounGold is een online platform dat de verbinding tussen jongeren, ondernemers, onderwijs en overheid mogelijk maakt. Het is een marktplaats waar vraag en aanbod tussen deze vier partijen bij elkaar komt. Het platform is een kennisbank van opgedane ervaring, waardoor hergebruik van kennis mogelijk is. We ondersteunen alle partijen met relevante workshops, expertmeetings, hulpmiddelen en adviezen.

Afdrukken E-mail